POČELO PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS NA MASTER STUDIJE

Knjige

POČELO PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS NA MASTER STUDIJE

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 11, 2016

 

Na Slobomir P Univerziteu počelo je prijavljivanje kandidata za upis na master studije u školskoj 2016/2017. godini.

Kandidati se mogu prijaviti za sljedeće studijske programe:

Naziv studijskog programa: Ekonomija i menadžment – 60 ECTS

Na Fakultetu za ekonomiju i menadžment realizuje se licencirani studijski program master akademskih studija – Ekonomija i menadžment sa tri opcione grupe:

• Finansije

• Menadžment i marketing

• Ekonomija

Na jednogodišnje studije drugog ciklusa, pravo upisa imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim dodiplomskim studijom ili sa stečenih 240 ECTS poena.

Stručni akademski naziv

Odbranom završnog rada kandidat stiče zvanje

-Master ekonomije-300 ECTS-Finansije

-Master ekonomije-300 ECTS-Menadžement

-Master ekonomije-300 ECTS

Naziv studijskog programa: Poresko – finansijska analiza – 60 ECTS

Na jednogodišnje studije drugog ciklusa, pravo upisa imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim dodiplomskim studijom ili sa stečenih 240 ECTS poena.

Stručni akademski naziv

Odbranom završnog rada student stiče zvanje

-Master ekonomije-300 ECTS-Porezi, carine i budžet

Naziv studijskog programa: Anglistika – 60 ECTS

Studijski program master studija na Filološkom fakultetu se realizuje putem dva licencirana programa:

- Jezički smjer

- Književni smjer

Na jednogodišnje studije drugog ciklusa, pravo upisa imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim dodiplomskim studijom ili sa stečenih 240 ECTS poena.

Stručni akademski naziv

Nakon završetka programa master studija studenti stiču zvanje Master engleskog jezika i književnosti sa naznakom smjera:

• Master engleskog jezika i književnosti – 300 ECTS

Naziv studijskog programa: Pravne studije – 60 ECTS

Na Pravnom fakultetu realizuje se licencirani program master akademskih studija sa dvije opcione grupe:

a) Građansko-pravni smjer

b) Smjer za opštu bezbjednost

Na jednogodišnje studije drugog ciklusa, pravo upisa imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim dodiplomskim studijom ili sa stečenih 240 ECTS poena.

Stručni akademski naziv

Odbranom završnog rada kandidat stiče zvanje Master prava sa naznakom smjera:

• Master prava –300 ECTS- Građansko–pravni smjer

• Master prava –300 ECTS-Opšta bezbjednost

Naziv studijskog programa: Informacione tehnologije – 60 ECTS

Na Fakultetu za informacione tehnologije realizuje se licencirani studijski program master akademskih studija, sa dvije opcione grupe:

- Smjer za informacione sisteme

- Smjer za računarske mreže i telekomunikacije

Na jednogodišnje studije drugog ciklusa, pravo upisa imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim dodiplomskim studijima ili sa stečenih 240 ECTS poena.

Stručni akademski naziv

Odbranom završnog rada kandidat stiče zvanje Master informatike, sa naznakom smjera (Master of Science in Informatics):

- Master informatike -300 ECTS- Informacioni sistemi

- Master informatike – 300 ECTS- Mreže i telekomunikacije

Naziv studijskog programa: Muzika – 60 ECTS

Smjerovi na koje se studenti master studija mogu upisati su:

1. Izvođačke umjetnosti

• Klavir

• Gitara

• Violina

• Solo pjevanje

• Harmonika

2. Opšta muzička teorija i pedagogija

Na jednogodišnje studije drugog ciklusa, pravo upisa imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim dodiplomskim studijom ili sa stečenih 240 ECTS poena.

Stručni akademski naziv

Nakon završetka programa master studija, studenti stiču zvanje Master za odgovarajuću oblast utvrđenu studijskim programom.

- Master muzičke teorije -300 ECTS

- Master muzičke pedagogije-300 ECTS

- Master klavira-300 ECTS

- Master gitare-300 ECTS

- Master violine-300 ECTS

- Master solo pjevanja-300 ECTS

- Master harmonike-300 ECTS

Naziv studijskog programa: Grafički dizajn – 60 ECTS

Na jednogodišnje studije drugog ciklusa, pravo upisa imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim dodiplomskim studijom ili sa stečenih 240 ECTS poena.

Stručni akademski naziv

Odbranom završnog rada kandidat stiče zvanje

Master grafičkog dizajna-300 ECTS

Prijave za upis

Prijave za upis na master akademskestudije podnose se  do 25. oktobra 2016. godine, svakog radnog dana uStudentskoj službi u Doboju i Slobomiru od 8h do 16h.

 

Dodatne informacije:

Kontakt osoba – Aleksandra Babić, referent za studije drugog i trećeg ćiklusa

Tel.: +387 55 231 196       Web: www.master.spu.ba  E-mail: master@spu.ba i aleksandra.babić@spu.ba

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine koja iznosi 3200 KM  u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata zaprijavu rada i jedna rata za odbranu rada), osim na Akedemiji umjetnosti, gdje školarina iznosi 5476 KM.Univerzitet nudi bonuse:

  • umanjenje školarine od 15% za one koji su završili osnovne studije na Slobomiru;
  • umanjenje školarine od 50% za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović.

Studentska služba

Kategorija: ,