Počeli besplatni seminari za nastavnike muzike

Besplatni kursevi za nastavnike muzike - Slobomir P Univerzitet1

Počeli besplatni seminari za nastavnike muzike

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 2, 2014

Na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta, u okviru TEMPUS projekta InMusWB, je 1. marta 2014. godine održan prvi u nizu od devet besplatnih seminara za nastavnike muzike.

Predavač prof. dr Desanka Trakilović je govorila na temu “Rad sa ansamblima”, a cilj seminara je bio unapređivanje nastave, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj muzičkoj školi. Poseban akcenat je stavljen na vannastavne aktivnosti koje u poslednjih dvadeset godina, kako u našoj sredini, tako i u daljem okruženju, polako nestaju. Animirajući nastavnike muzičke kulture, naročito u sredinama gdje postoje veliki izvori muzički obrazovane djece, kako kroz nastavu muzičke kulture, tako i one djece koje pohađaju muzičke škole, gdje putem nastave solfeđa, teorije muzike, zajedničkog/skupnog muziciranja (horskog ili orkestarskog), te učenje na pojedinim instrumentima, ovo je bila dobra prilika da se nastavnici obuče da stvaraju ansamble koji mogu biti ukras svih škola.

Nakon ovog veoma uspješnog predavanja, sledi predavanje “Harmonija na klaviru“, koje će održati  prof. mr Svetisalav Božić, 4. marta 2014. godine. CIlj seminara je obuka profesora teorijskih predmeta u srednjim muzičkim školama za rad praktične primjene harmonije na klaviru.

Svi seminari su licencirani od strane Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Saglasnost za izvođenje pomenutih seminara možete pogledati OVDE. Detaljan raspored planiranih predavanja možete pogledati OVDE.