Održano gostujuće predavanje na Pravnom fakultetu

aa

Održano gostujuće predavanje na Pravnom fakultetu

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 15, 2016

Jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta SPU generacije 2004/05 Mr Jovan Blagojević,  održao je gostujuće predavanje 13.12.2016. godine studentima druge godine Pravnog fakulteta SPU. Mr Jovan Blagojević govorio je o „ Krivičnim djelima protiv života i tijela“. Ukazao je na značaj krivičnopravne zaštite prava na život i tjelesnog integriteta kao fundamentalnog i primarnog ljudskog prava na kojem se temelje i iz kojeg se izvode sva ostala čovjekova prava. Sem ovoga, istakao je povezanost instituta iz opšteg dijela krivičnog prava sa krivičnim djelima.

 

Kategorija: ,