Održan Masterclass – violina

violina

Održan Masterclass – violina

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 13, 2014

Na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta u srijedu, 13. novembra 2014. je održan Masterclass – violina. Masterclass je držao prof. mr Vladimir Marković.
Učenici, a i profesori su imali prilike da zajedno sa profeorom rade na tehnikama sviranja violine i da na ovaj način usavrše svoje znanje. Svi kursevi za nastavnike su besplatni i održavaju se u okviru Tempus projekta. U okviru ovog projekta na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta biće održana još dva kursa:
14. novembar 2014. Godine- u 10h – Masterklass – klavir“, predavač prof. dr Jokuthon Mihajilović

Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave klavira u srednjoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. S obzirom na identifikovane potrebe i namjere u razvoju osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema, cilj seminara je i omogućiti stručno napredovanje nastavnika.
24. novembar 2014. god. – u 11h – „Harmonska pratnja i razvoj harmonskog sluha – II dio“, predavači prof. dr Ivana Drobni

Osposobljavanje pedagoga za osmišljavanje i uspješnu realizaciju klavirske pratnje u nastavi solfeđa. Tumačenje vidova klavirske pratnje počev od postavljanja harmonskih osnova na početku muzičkog obrazovanja, do kraja srednje škole. Predstavljanje elementarnih principa čitanja s lista. Davanje smjernica koje će voditi razvoju vještine čitanja i istovremenog pjevanja i sviranja notnog teksta. Razvijanje vještine improvizovanja klavirske pratnje uz očuvanje harmonske logike izvornog teksta.

 

Kategorija: , ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.