Održan masterclass – klavir

klavir1

Održan masterclass – klavir

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 15, 2014

U petak, 14. novembra 2014. godine na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta prof. dr Jokut Mihajlović je održala masterclass – klavir. Cilj održavanja masterclass-a jeste poboljšanje kvaliteta nastave klavira u srednjoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. S obzirom na identifikovane potrebe i namjere u razvoju osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema, cilj seminara je i omogućiti stručno napredovanje nastavnika. Seminaru su prisustvovali profesori iz srednjih škola, učenici i studenti. Svi kursevi su besplatni i održavaju se u sklopu Tempus projekta.
U okviru Tempus projekta ostaje još jedan kurs, 24. novembar 2014. god. od 11h – „Harmonska pratnja i razvoj harmonskog sluha – II dio“, a predavač je prof. dr Ivana Drobni. Cilj kursa koji nas očekuje je:

- Osposobljavanje pedagoga za osmišljavanje i uspješnu realizaciju klavirske pratnje u nastavi solfeđa.
- Tumačenje vidova klavirske pratnje počev od postavljanja harmonskih osnova na početku muzičkog obrazovanja, do kraja srednje škole.
- Predstavljanje elementarnih principa čitanja s lista.
- Davanje smjernica koje će voditi razvoju vještine čitanja i istovremenog pjevanja i sviranja notnog teksta.
- Razvijanje vještine improvizovanja klavirske pratnje uz očuvanje harmonske logike izvornog teksta.

Možete se prijaviti putem:
E- mail: kursevi@spu.ba
Telefona: + 387 55 231 135

Desavanja

There is no upcomming event to display.