Održan kurs iz oblasti solfeđa

Besplatni kursevi za nastavnike muzickih skola - Slobomir P Univerzitet

Održan kurs iz oblasti solfeđa

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 4, 2014

Na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta u subotu, 1. novembra 2014. je održan još jedan, u nizu besplartnih seminara za nastavnike muzike. Seminar na temu: „Muzički diktat u okviru nastave solfeđa – uloga, značaj, ciljevi i oblici rada“ je održala mr Sandra Ivanović, profesor Akademije umjetnosti.
Svi seminari su licencirani od strane Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Organizator je Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta iz Bijeljine u okviru TEMPUS projekta InMusWB, a u planu su još tri seminara:
13. novembar 2014. god. – u 11h – „Masterclass – violina“ predavač mr Vladimir Marković
Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave violine, kako u srednjoj muzičkoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. Fokus ovog seminara je na pripremi učenika za javne nastupe i predstojeća takmičenja. Ideja je da nastavnici unaprijede svoj rad sa učenicima kroz javne časove sa eminentnim predavačima.

14. novembar 2014. Godine- u 10h – Masterklass – klavir“, predavač prof. dr Jokuthon Mihajilović
Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave klavira u srednjoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. S obzirom na identifikovane potrebe i namjere u razvoju osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema, cilj seminara je i omogućiti stručno napredovanje nastavnika.

24. novembar 2014. god. – u 11h – „Harmonska pratnja i razvoj harmonskog sluha – II dio“, predavači prof. dr Ivana Drobni
Osposobljavanje pedagoga za osmišljavanje i uspješnu realizaciju klavirske pratnje u nastavi solfeđa. Tumačenje vidova klavirske pratnje počev od postavljanja harmonskih osnova na početku muzičkog obrazovanja, do kraja srednje škole. Predstavljanje elementarnih principa čitanja s lista. Davanje smjernica koje će voditi razvoju vještine čitanja i istovremenog pjevanja i sviranja notnog teksta. Razvijanje vještine improvizovanja klavirske pratnje uz očuvanje harmonske logike izvornog teksta.

Prijave slati:

1.elektronskim putem (putem e-maila) na sledeću e-mail adresu: kursevi@spu.ba
poštom (popunjena prijava)
2.na adresu: Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Prijava za LL kurseve“
3.putem telefona: 055 231 135

 

 

 

Desavanja

There is no upcomming event to display.