ODBRANA MASTER RADA LJUBE ĆERANIĆA

ODBRANA MASTER RADA LJUBE ĆERANIĆA

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 26, 2014

Obavještavamo vas da će se 01.07.2014.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom “Muzikalnost i muzička darovitost djece u osnovnoškolskom uzrastu gradskog i vangradskog područja opštine Nikšić”, studenta Master studija Akademije umjetnosti, Ljube Ćeranića. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

UPRAVA UNIVERZITETA