ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR ŽELJKO STEVANOVIĆ-PF

aa

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR ŽELJKO STEVANOVIĆ-PF

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 12, 2018

Obavještavamo vas da će se 23.03.2018.godine, u 16:00, na Slobomir P Univerzitetu održati odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Normativno-pravni okvir obezbeđenja lica i imovine u regionu jugoistočne Evrope sa težištem na Bosnu i Hercegovinu”, studenta Doktorskih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta mr Željka Stevanovića. Odbrana doktorske disertacije je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA

Kategorija: ,