Obnavljanje knjižnog fonda biblioteke “Mira Pavlović”

spu library

Obnavljanje knjižnog fonda biblioteke “Mira Pavlović”

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 29, 2015

Univerzitetska biblioteka “Mira Pavlović” u Slobomiru je u toku četvrtog tromjesečja 2015. godine obnovila svoj knjižni fond novom literaturom, a samo neke od njih su:

1.Milorad Tešić, Spoljnotrgovinske kalkulacije, Intermex, Beograd, 1997.

2. Detlef Girtler, Milijarderi…prevod, Laguna, Beograd, 2009.

3. Erik S. Reinert, Globalna ekonomija, Čigoja, Beograd, 2006.

4.Jovan Dušanić, Ekonomija posdmoderne, Dosije, Beograd, 2014.

5.Vojislav Gledić, Milutin Milanković, Život i delo, Admiral books, Beogrsd, 2007.

6.D.R. Gilbert, Lider je u vama, Okean, Beograd, 2009.

7. Robert Lomas,Čovek koji je izumeo XX vek (Tesla), DN Centar, Beograd, 2006.

8.Nikola Tesla, Moji izumi, autobiografija  izdavač 3D+, Beograd, 2014.

9. Piter Skarzinski i Rouan Gibson, Inovacija pre svega, Finesa, Bgd, 2009.

10.D.R. Gilbert, Kako unaprediti  svoje pregobvaračke veštine, Čarobna knjiga, Beograd, 2012.

11. Budimir Stakić i koautori, Ulaganje kapitala putem JPP i koncesija, Univerzitet UNION, Beograd, 2015.

12. Ž. Radosavljević i M. Radosavljević, Menadžment, teorija i praksa,  Univerzitet UNION, Beograd, 2015.

13. Mirjana Radović, Žene i mali biznis, Poslovni biro d.o.o. Beograd, 2005.

14. Boris Kalin, Povijest filozofije, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

15. Dragutin Radunović, S. Lovreta, V. Kalinić, Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća, Savremena administracija, Beograd,  1994.

16. Stevo Kovačević, Međunarodna ekonomska integracija, Naučna knjiga Beograd, 1991.

17. Dragiša Stojanović, Matematičke metode u ekonomiji preduzeća, Rad, Beograd, 1968.

18. Andrejević Živojin i drugi autori, Kako smo uspjeli, Zolak & Zolak, Budva, 1991.

  1. Branislav Nušić, Autobiografija,  „Izdavačka agencija Riznica“, Bgd, 2009.

20. P.P. Njegoš, Gorski vijenac, Udruženje nezavisnih izdavača, Bgd, 2002.

21.Aleksandar Milinković, Teslino tajno oružje, Beoknjiga, Beograd, 2002.

22. Robert Lomas, Čovek koji je izumeo XX vek (Knjiga o N. Tesli), DN Centar, Beograd, 2006.

23.Žarko Trbješanin, Nikola Tesla, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.

24.Zoran Radovan, TESLA, Bečkerek Novi Sad, 2006.

25.Aleksandar Milinković, Nikola Tesla, Život je magija prirode, Neopres, Subotica, 2015.

26.Vladimir Đurić, Nikola Tesla, Treći Rajh i vanzemaljci, Službeni glasnik, Beograd, 2015.

27.Irena Sjekloća Miler, Nikola Tesla, Prvi među prvima SVEMIR, Akia M. Princ, Beograd, 2015.

28.Mihajlo Pupin, Sa pašnjaka do naučenjaka, Mali Nemo, Pančevo, 2013.

29.Omraam Mikhael Aivanhov, Moć Misli, Glosarijum, Beograd, 2008.

30. Omraam Mikhael Aivanhov, Zlatna pravila za svakodnevni život, Glosarijum, Beograd, 2008.

Slobomir P Univerzitet

Univerzitetska biblioteka „Mira Pavlović“

30. decembar 2015. godine

Desavanja

There is no upcomming event to display.