Obavještenje za učesnike takmičenja ”Najbolji bankar 2018”

aa

Obavještenje za učesnike takmičenja ”Najbolji bankar 2018”

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 10, 2018

Obavještavamo učenike koji su se prijavili za  takmičenje ”Najbolji bankar 2018” da dođu u subotu 14.04.2018. godine na Slobomir P Univerzitet u 09:30 časova u učionicu br. 203 na drugom spratu.
Molimo Vas da sa sobom ponesete lični dokument za identifikaciju (ličnu kartu, pasoš i dr.) i olovku. Nakon identifikacije i davanja uputstava, takmičenje će početi u 10:00 časova.

Takmičarska komisija
”Najbolji bankar 2018”

Slobomir P Univerzitet

Kategorija: ,