OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA – OVJERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Studenti Slobomir P Univerzitet

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA – OVJERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 27, 2013

Zimski semestar akademske 2013/14, na prvom ciklusu studija, završava se 18.01.2014. godine.

Ovjera navedenog semestra traje od 13.01.2014. do 18.01.2014. Uslov za ovjeru semestra su da su plaćene sve dospjele rate školarine zaključno sa januarskom ratom i da u indeksu ne nedostaje više od dva potpisa  profesora iz ovog semestra.

Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok će trajati od 13.01.2014. do 18.01.2014. godine. Prijave  se mogu preuzeti  u studentskoj službi u tom periodu.

Naknadna prijava ispita, tj. posle 18.01.2014. godine, plaća se 10,00 KM po ispitu bez obzira koji put se polaže.

Studenti koji prijavljuju isti ispit četvrti, peti, šesti….. put, prijavu ispita plaćaju 30,00 KM, uz plaćanje dodatnih 10,00 KM ako prijavljuju posle 18.01.2014. godine.

Januarsko-februarski ispitni rok će trajati od  20.01.2014. godine do 22.02.2014. godine. Uslov za prijavljivanje ispita su plaćene sve dospjele rate školarine zaključno sa januarskom ratom i ovjeren zimski semestar. Uslov za izlazak na ispite koji se održavaju nakon 09.02.2014. godine, je plaćena februarska rata školarine.

UPRAVA UNIVERZITETA

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.