Obavještenje za studente prelaznike sa drugih fakulteta/univerziteta

Obavještenje za studente prelaznike sa drugih fakulteta/univerziteta

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 10, 2014

Radi otklanjanja eventualnih neporazuma, podsjećamo studente  prelaznike sa drugih fakulteta/univerziteta koji polažu razliku predmeta, da imaju obavezu plaćanja 50,00 KM po diferencijalnom ispitu prilikom prijavljivanja istog, bez obzira da li te ispite prijavljuju za ispitni rok ili van ispitnog roka . Navedena obaveza proizilazi iz Odluke UO SPU, od 22.05.2013. godine, o visini administrativnih nadoknada za usluge koje Slobomir P Univerzitet pruža studentima studija prvog ciklusa u akademskoj 2013/14. godini, te iz člana 7. Ugovora o studiranju koji su  studenti potpisali prilikom upisa u ovu akademsku godinu.

Takođe, podsjećamo da se na diferencijalne ispite ne odnosi obaveza plaćanja 10,00 KM u slučaju kašnjenja prijavljivanja ispita, jer se diferencijalni ispiti mogu prijavljivati i van ispitnih rokova, tj. tokom trajanja oba semestra.

UPRAVA UNIVERZITETA

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.