OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH

aa

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 17, 2016

Obavještavaju se svi studenti Slobomir P Univerziteta, koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, da u što hitnijem roku regulišu svoj boravak u Bijeljini i Slobomiru po osnovu obrazovanja, tako što će se prijaviti u kancelariju Terenskog centra Bijeljina Službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, da bi ostvarili pravo na privremeni boravak u BiH.
Navedena kancelarija se nalazi kod kasarne u Bijeljini, ul. Knez Ivo od Semberije, Bijeljina, tel: 055/203-032.
Takođe se navedeni studenti koji borave u Bijeljini, mole da se prijave i u studentsku službu SPU, radi formiranja evidencije o stranim studentima (Srbija, Crna Gora, Hrvatska…), jer nam je Služba za poslove sa strancima naložila da im se hitno dostave spiskovi.

Kategorija: ,