OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST NEBOJŠA TODOROVIĆ-AKADEMIJA UMJETNOSTI

spu library

OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST NEBOJŠA TODOROVIĆ-AKADEMIJA UMJETNOSTI

Autor: Slobomir P Univerzitet

January 21, 2016

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Nebojše Todorovića i njegove teme pod nazivom „Struktura sonatnog oblika i sonatnog ciklusa u sonatama za instrumente sa dirkama V.A.Mocarta “.

Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 25.decembra 2015. godine do 23.januara 2016.godine.

Primjedbe na sadržaj doktorske disertacije mogu se dostaviti u pisanom obliku šefu studentske službe, najkasnije do 21.01.2016.godine.

UPRAVA UNIVERZITETA

Desavanja

There is no upcomming event to display.