OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST MR PETAR ILIĆ-AKADEMIJA UMJETNOSTI

kursevi racunara

OBAVJEŠTENJE O UVIDU U JAVNOST MR PETAR ILIĆ-AKADEMIJA UMJETNOSTI

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 12, 2016

Senat Slobomir P Univerziteta usvojio je Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata mr Petra Ilića i njegove teme pod nazivom „Didaktičko-metodička  vrednost udžbenika Škola za klavir Danice Krstić“.

Navedena doktorska disertacija i izvještaj Komisije stavljaju se na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci SPU „Mira Pavlović“, u periodu od 10.februara 2016. godine do 11.marta 2016.godine.

Primjedbe na sadržaj doktorske disertacije mogu se dostaviti u pisanom obliku šefu studentske službe, najkasnije do 11.03.2016.godine.

UPRAVA UNIVERZITETA

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.