OBAVJEŠTENJE O ODBRANI MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA DANIJELE DESPOTOVIĆ

Odbrana-rada-Slobomir P Univerzitet

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA DANIJELE DESPOTOVIĆ

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 27, 2013

Obavještavamo vas da će se 27.12.2013. godine, sa početkom u 12h, u Doboju, održati odbrana magistaskog rada kandidata Danijele Despotović, pod nazivom „Odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom“.

Odbrana magistarskog rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

UPRAVA UNIVERZITETA

Desavanja

There is no upcomming event to display.