Obavještenje o neradnim danima na Univerzitetu

Slobomir P Univerzitet - Slobomir

Obavještenje o neradnim danima na Univerzitetu

Autor: Slobomir P Univerzitet

July 21, 2014

Obavještavamo vas da su neradni dani za nastavno osoblje na Univerzitetu od 21. jula do 22. avgusta 2014. godine.

Za sve informacije, kao i za prijavu za drugi upisni rok (septembarski) na Univerzitetu se možete obratiti Studentskoj službi u kampusu Slobomir, svaki radni dan od 8 do 16h, ili u službu Rektorata u Doboju takođe od 8 do 16h.