O B A V J E Š T E NJ E

aa

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 24, 2017

Obavještavaju se studenti SPU – Doboj da je na osnovu člana 12. Pravilnika o Studentskom parlamentu SPU, dana 23. novembra 2017. godine, održana konstitutivna sjednica novog saziva Studentskog parlamenta SPU. Verifikaciona komisija je utvrdila da su izabrani članovi Studentskog parlamenta: Anica Blagojević, Daria Tekić, Dragiša Planinčević, Kristina Kopić, Amir Mrković, Nikolina Tomić, Dušan Gogić, Branka Moćić, Vanja Mikerević, Srđan Knežević, Mladenka Nikić, Radivoje Katanić, Milica Nešković i Obren Mišanović.

Članovi Studentskog parlamenta su odlučili da Predsjedništvo Studentskog parlamenta SPU čine: Dragiša Planinčević (Predsjednik Studentskog parlamenta), Kristina Kopić (Potpredsjednik Studentskog parlamenta), Mladenka Nikić (Sekretar Studentskog parlamenta), te da će se Anica Blagojević predložiti Senatu univerziteta za studenta prorektora.

Kategorija: ,