O B A V J E Š T E NJ E – D O B O J

Instruction-during-writing-Exam

O B A V J E Š T E NJ E – D O B O J

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 1, 2018

Predavanja kod doc. dr Predraga Mirkovića održaće se u četvrtak, 29.03.2018. po sledećem rasporedu:

-         od 11 h – Trgovinsko pravo, Privredno pravo

-         od 14 h – Međunarodno trgovinsko pravo

 

i u petak, 30.03.2018.g. po sledećem rasporedu:

-   od 8 h – Međunarodno trgovinsko pravo

-   od 11 h Trgovinsko pravo, Privredno pravo

 

Studentska služba

 

 

 

Kategorija: ,