O B A V J E Š T E NJ E

Knjige

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 18, 2016

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta, odjeljenje Slobomir da će se ispit kod profesora Aleksandra Jankovića (Sociologija i Organizaciono ponašanje) održati 23.11.2016 u 13:00 sati.

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

18.11.2016.

Kategorija: ,