O B A V J E Š T E NJ E

students-exam

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Slobomir P Univerzitet

January 30, 2018

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti odsjek za muziku, odjeljenje Slobomi da će se ispit z predmeta Hor, Dirigovanje, Sviranje horskih partitura i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja održati 31.01.2018 od 9:00 sati.

 

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

30.01.2018.

 

 

 

 

Kategorija: ,