O B A V J E Š T E NJ E

students-exam

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Slobomir P Univerzitet

October 26, 2017

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta, odjeljenje Slobomir da će se ispit iz predmeta ISTORIJA MUZIKA (ispitni rok oktobar 2) održati 31.10.2017 u 13:30 sati

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

26.10.2017.

 

Kategorija: ,