NOVI IZBORNI PREDMET NA FEM-u I PA

aa

NOVI IZBORNI PREDMET NA FEM-u I PA

Autor: Slobomir P Univerzitet

August 30, 2016

Senat Slobomir P Univerziteta je, na sjednici održanoj 26. avgusta 2016. godine, saglasno odredbama Zakon o univerzitetu i Statuta Univerziteta,  donio odluku o uvođenju novog izbornog predmeta na Fakultetu za ekonomiju i menadžment i Poreskoj akademiji (4. godina studija), pod nazivom „Inovacije i preduzetništvo“.

Nastavni predmet Inovacije i preduzetništvo je koncipiran sa ciljem da omogući sticanje ključnih znanja iz oblasti inovacija i preduzetništva, uključujući razumjevanje prirode i važnosti preduzetništva, osposobljavanje za identifikovanje i ocjenu inovativnih poslovnih prilika, sprovođenje analize izvodljivosti, pribavljanje potrebnih resursa, izradu realističnog biznis plana za inovativne poslovne prilike, osnivanje i upravljanje novim poslovnim poduhvatom, kao i stvaranje internog korporativnog preduzetništva (osnovanih firmi), i upravljanje rastom poslovnog poduhvata. Posebna pažnja biće posvećena i savremenim pitanjima u preduzetništvu – ekopreduzetništvu i socijalnom preduzetništvu, a biće izučavani i drugi oblici predzetništva.

Na vježbama će posebna pažnja biti posvećena izradi biznis planova i učešću studenata u pisanju IPA i drugih projekata koji se finansiraju iz evrpskih fondova predpristupne pomoći i drugih (bespovratnih, kreditnih i sl.) evropskih i vanevropskih izvora finansiranja.

Studenti će biti osposobljeni za brže uključivanje u realne ekonomske tokove i implementaciju stečenog znanja u praksi, odnosno za uspješno vođenje preduzetničkih poduhvata.

Uprava Univerziteta

Kategorija: ,