Na Slobomir P Univerzitetu održana prezentacija automatizovanog protivgradnog lansera

WP_20170307_002

Na Slobomir P Univerzitetu održana prezentacija automatizovanog protivgradnog lansera

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 8, 2017

 

7. marta 2017.godine učenicima završnih razreda dobojskih srednjih škola, kao i studentima Slobomir P Univerziteta predstavljen je automatizovani protivgradni lanser u amfiteatru našeg Univerziteta.

U  navedenom projektu značajno učešće su uzeli naši asistenti i profesori, koji od početka učestvuju u realizaciji ovog projekta. Asistent na Fakultetu za informacione tehnologije, je nosilac projekta realizacije elektronskog podsistema za upravljanje lanserom.

Na prezentaciji je prikazan sam projekat, te su učenici imali uvid u tehnologije koje su korištene za izradu ovog sistema, a koje su bazirane na primjeni savremenih mikroprocesorskih sistema, senzora, komunikacionih protokola i dr. Osim sa hardverskim dijelom projekta, učenici su upoznati sa softverskim platformama koje su korištene za realizaciju ovog projekta.

Prezentacija se sastoji iz nekoliko dijelova od kojih svaki opisuje jedan podsistem. Svaki od podsistema je moguće realizovati upotrebom znanja i vještina stečenih na predavanjima i vježbama iz određenih predmeta koji se izučavaju na Fakultetu za informacione tehnologije. Učenici su bili u mogućnosti uživo da vide funkcionalan višecijevni lanser protivgradnih raketa, njegove sastavne komponente i omogućeno im je da rukuju izloženim (razoružanim) lanserom u realnom vremenu.

 

 

WP_20170307_015

WP_20170307_017WP_20170307_002

Kategorija: ,