Na Slobomir P Univerzitetu održan radni sastanak u okviru TEMPUS PROJEKTA InMusWB

Na Slobomir P Univerzitetu održan radni sastanak u okviru TEMPUS PROJEKTA InMusWB

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 29, 2013

1U okviru TEMPUS PROJEKTA: InMusWB (Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom), na Slobomir P Univerzitetu je, od 2. do 4.3. održan radni sastanak na kome su učestvovali: prof. dr Desanka Trakilović, mr Aleksandra Radosavljević, dr Vaso Arsenović, prof. dr Ivana Drobni (FMU, Beograd), Maja Ackar- Zlatarević (UNSA, Sarajevo) i mr Giedre Gabnyte- Bizeviciene (LMTA).

Cilj sastanka je bio da se izvrše analize i komparacije postojećih studijskih programa na studijama I i II ciklusa iz oblasti muzičke pedagogije na EU i PC Univerzitetima, a sve u svrhu izrade/razvijanja novih studijskih programa u skladu sa definisanim standardima koje treba primjeniti na PC univerzitete.

 Ova četiri velika univerzitetska centra (Muzička akademija Univerziteta u Litvaniji, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Akademija umjetnosti u Sarajevu i Slobomir P Univerzitet) su na pomenutom sastanku razmijenili svoja iskustva i prijedloge i bili su saglasni da jedni od drugih treba da preuzmu dobre ideje a sve u cilju što skorije akreditacije. Na sastanku se došlo do zaključka da je od najveće koristi bilo prisustvo predstavnika iz Litvanije, jer su studijski programi centara u Beogradu, Sarajevu i Slobomiru, slični, tj. pri kreiranju su se ugledali jedni na druge. Takođe, došlo se do zaključka da bi u cilju unapređivanja postojećeg studijskog programa na Slobomir P Univerzitetu trebalo uvesti:

- drugi strani jezik kao obavezan predmet
- izborne predmete kao što su: UVOD U MUZIKOTERAPIJU, MENADŽMENT U KULTURI, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MUZICI i METODOLOGIJA NAUČNOG RADA.

Nakon trodnevnog rada, učesnici sastanka su se usaglasili da je sastanak donio dosta napretka i otvorio mnoge puteve ka poboljšanju studijskih programa i nastavnih procesa na I i II ciklusu, te postavio osnovu za uvodna razmatranja za III ciklus studija. Takođe, kontakti koji su ostvareni poslužiće kao kvalitetna osnova za dalju saradnju centara kako u okviru projekta tako i mimo njega, u smislu razmjene studenata i profesora ovih akademija.

Kategorija:

Desavanja

There is no upcomming event to display.