Arhitektura računara 2014/2015
(arh14/15)

Teacher: Milos Jankovic

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.