Multimedijalni sistemi - 2014/15
(IV_MMS -2014/15)

Teacher: Đorđe Babić
Teacher: Drago Vidovic

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.