Programski jezici - 2014/15
(II_PJ - 2014/15)

Teacher: Dragan Urošević
Teacher: Drago Vidovic

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.