Elektronsko poslovanje - 2013/14
(IV_EP - 13/14)

Teacher: Zvezdan Stojanović
Teacher: Drago Vidovic

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.