Базе података - 2013/14/15
(II_BP - 13/4/5)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Teacher: Драгољуб Пилиповић

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.

Pristup kursu je dozvoljen gostima