Softversko inzenjerstvo - 2013/14
(III_SI - 13/14)

Teacher: Drago Vidovic

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.