Оперативни системи - 2011/12
(III_OS-2011/12)

Teacher: Драгољуб Пилиповић


Teoretska nastava: Uloga i cilj operativnog sistema. Osnovni principi. Apstrakcije, procesi, resursi. Konkurentnost. Dispečing i prebacivanje konteksta. Obrada prekida u konkurentnom okruženju. Uzajamno isključivanje. Otkrivanje i prevencija uzajamnog blokiranja. Semafori, monitori, uslovne promenljive, randevui. Sinhronizacija i multiprocesorska rešenja. Raspoređivanje procesa. Upravljanje memorijom. Preklapanje, zamena i particionisanje. Straničenje i segmentacija. Keširanje. Upravljanje uređajima. Karakteristike serijskih i paralelnih uređaja. Direktan pristup memoriji. Bezbednost i zaštita sistema. Modeli zaštite. Zaštita memorije. Sistemi datoteka. Sadržaj i struktura direktorijuma. Imenovanje, pretraživanje, kontrola pristupa i strategije pravljenja rezervnih kopija. Virtuelni i memorisjki sistem datoteka. Montirajnje sistema datoteka. Ugrađeni sistemi i rad u realnom vremenu. Tolerancija na otkaze. Primeri.

Praktična nastava: Vježbe će saglasno pratiti predavanja.