Windows Phone radionica - 2013/2014
(WP_r)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Teacher: Miloš Kojić
Teacher: Aleksandar Kojić

Radionice namijenjene razvoju aplikacija za mobilne telefone.

Pristup kursu je dozvoljen gostima