Интернет програмирање у .НЕТ технологији - 2013/14
(M2_IPDT-13/14)

Teacher: Akreditacija SPU
Teacher: Драгољуб Пилиповић

Увод у ASP.NET. Додавање и конфигурисање серверских контрола. Креирање ASP.NET контрола. Навигација. Управљање стањем. Прилагођавање и персонализација ASP.NET апликације.