Базе података - 2012/13
(II_BP - 2012/13)

Teacher: Драгољуб Пилиповић

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.