Базе података - 2011/12
(II_BP - 2011/12)

Teacher: Драгољуб Пилиповић

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.