Obuka ucenika na sistemu za ucenje na daljinu
(e-learn)UČENJE NA DALJINU

omogućavanje pristupa materijalima za učenje, skriptama, multimedijalnim prezentacijama i ostalim obrazovnim resursima preko Interneta, uz kontinuirano testiranje, proveru znanja na svim nivoima, elektronsku komunikaciju sa pofesorima i drugim polaznicima kursa.