Elektronsko poslovanje - 2012/13
(IV_EP - 12/13)

Teacher: Zvezdan Stojanović
Teacher: Drago Vidovic

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.