Internet tehnologije - 2013/14
(III_OT-2011/12)

Teacher: Vanja Elcic


Teorijska nastava: Osnove TCP-a, Protokoli Interneta, Pregled HTML tagova, osnove JavaScript-a i CSS. Pisanje DHTML stranica. Konkurentno i mrežno programiranje u programskom jeziku Java. HTTP protokol. Servleti, praćenje sesije, prenos parametara, upload datoteka. JSP, MVC design pattern. Pisanje novih JSP tagova. Upotreba Expression Language. JSTL. Izrada WWW aplikacija, izrada web stranica pomoću HTML-a, ASP jezik za izradu dinamičkih i interaktivnih web stranica, JavaScript kao najzastupljeniji skript jezik, XML, PHP, AJAH, Uvođenje Interneta u svijet mobilnih komunikacija, IP telefonija, Multimedijalne komunikacije i kvalitet servisa.

Praktična nastava: Vježbe će saglasno pratiti predavanja.