Kategorije kurseva:


Основе .НЕТ технологије - 2014/15
Циљ предмета: образовати студенте тако да схвате и примјене фундаменталне основе .НЕТ технологије. Као додатак се наводи упознавање са основама приступу података и раду са Visual Studio окружењем.

Исход предмета: Коришћење системских типова и колекција. Имплементирање сервисних процеса, програмских нити и апликационих домена у .НЕТ окружењу. Уградња конфигурационих, дијагностичких, управљачких и инсталационих могућности у .НЕТ апликацију. Имплементирање серијализације и улазно-излазних функционалности. Побољшање сигурности. Имплементирање концепата интероперабилности и рефлексије са .НЕТ технологијама. Имплементирање mailing, графичких и глобализационих фунцкија. Знања потребна за приступ, читање и промјену у базама података користећи ADO.NET технологију. Вјештине за рад са XML подацима.
Основе .НЕТ технологије - 2013/14
Циљ предмета: образовати студенте тако да схвате и примјене фундаменталне основе .НЕТ технологије. Као додатак се наводи упознавање са основама приступу података и раду са Visual Studio окружењем.

Исход предмета: Коришћење системских типова и колекција. Имплементирање сервисних процеса, програмских нити и апликационих домена у .НЕТ окружењу. Уградња конфигурационих, дијагностичких, управљачких и инсталационих могућности у .НЕТ апликацију. Имплементирање серијализације и улазно-излазних функционалности. Побољшање сигурности. Имплементирање концепата интероперабилности и рефлексије са .НЕТ технологијама. Имплементирање mailing, графичких и глобализационих фунцкија. Знања потребна за приступ, читање и промјену у базама података користећи ADO.NET технологију. Вјештине за рад са XML подацима.
Основе .НЕТ технологије - 2012/13
Циљ предмета: образовати студенте тако да схвате и примјене фундаменталне основе .НЕТ технологије. Као додатак се наводи упознавање са основама приступу података и раду са Visual Studio окружењем.

Исход предмета: Коришћење системских типова и колекција. Имплементирање сервисних процеса, програмских нити и апликационих домена у .НЕТ окружењу. Уградња конфигурационих, дијагностичких, управљачких и инсталационих могућности у .НЕТ апликацију. Имплементирање серијализације и улазно-излазних функционалности. Побољшање сигурности. Имплементирање концепата интероперабилности и рефлексије са .НЕТ технологијама. Имплементирање mailing, графичких и глобализационих фунцкија. Знања потребна за приступ, читање и промјену у базама података користећи ADO.NET технологију. Вјештине за рад са XML подацима.
Основе .НЕТ технологије - 2011/12 (трогодишње студије)
Циљ предмета: образовати студенте тако да схвате и примјене фундаменталне основе .НЕТ технологије. Као додатак се наводи упознавање са основама приступу података и раду са Visual Studio окружењем. Исход предмета: Коришћење системских типова и колекција. Имплементирање сервисних процеса, програмских нити и апликационих домена у .НЕТ окружењу. Уградња конфигурационих, дијагностичких, управљачких и инсталационих могућности у .НЕТ апликацију. Имплементирање серијализације и улазно-излазних функционалности. Побољшање сигурности. Имплементирање концепата интероперабилности и рефлексије са .НЕТ технологијама. Имплементирање mailing, графичких и глобализационих фунцкија. Знања потребна за приступ, читање и промјену у базама података користећи ADO.NET технологију. Вјештине за рад са XML подацима.
Основе .НЕТ технологије - 2011/12
Циљ предмета: образовати студенте тако да схвате и примјене фундаменталне основе .НЕТ технологије. Као додатак се наводи упознавање са основама приступу података и раду са Visual Studio окружењем.

Исход предмета: Коришћење системских типова и колекција. Имплементирање сервисних процеса, програмских нити и апликационих домена у .НЕТ окружењу. Уградња конфигурационих, дијагностичких, управљачких и инсталационих могућности у .НЕТ апликацију. Имплементирање серијализације и улазно-излазних функционалности. Побољшање сигурности. Имплементирање концепата интероперабилности и рефлексије са .НЕТ технологијама. Имплементирање mailing, графичких и глобализационих фунцкија. Знања потребна за приступ, читање и промјену у базама података користећи ADO.NET технологију. Вјештине за рад са XML подацима.