Kategorije kurseva:


Elektronsko poslovanje - 2013/14
Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.
Elektronsko poslovanje - 2012/13
Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.