Kategorije kurseva:


Zaštita informacija i informacionih sistema - 2013/14
Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.
Zastita informacija i informacionih sistema - 2012/13
Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.