Kategorije kurseva:


Softversko inzenjerstvo - 2013/14
Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.
Softversko inzenjerstvo - 2012/13
Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.