Kategorije kurseva:


Programski jezici - 2014/15
Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.
Programski jezici - 2013/14

Teorijska nastava: Uvod u objektno-orijentisanu paradigmu i programski jezik Java (osnovni pojmovi: objekat, metod, poruka, klasa, nasleđivanje). Jednostavni tipovi podataka, promenljive, izrazi, dodeljivanje vrednosti. Rad sa metodima, prenos parametara. Potklase i nasleđivanje. Kontrolne strukture (grananje i iteracija). Rekurzija; odnos: rekurzija-iteracija; primena rekurzije. Upotreba API-a. Korišćenje grafičkog korisničkog interfejsa u apletima. Modifikatori, interfejsi i izuzeci. Ulaz i izlaz u programskom jeziku Java. Rad sa nitima i animacija u apletima. Osnovna pitanja softverskog inženjerstva.

Praktična nastava: Vježbe predstavljaju rješavanje konkretnih zadataka iz programskog jezika Java, i u potpunosti prate predavanja.