KRAJ NASTAVE I OVJERA LJETNJEG SEMESTRA

spu2222

KRAJ NASTAVE I OVJERA LJETNJEG SEMESTRA

Autor: Slobomir P Univerzitet

May 20, 2016

Obavještavamo studnete SPU da se 10.6.2016. završava nastava na I i II ciklusu.

Ovjera ljetnjeg semstra obaviće se od 6. do 10. juna 2016. godine u vremenu od 8,oo do 16,oo časova u Studenstskoj službi Univerziteta.