Konkurs za izbor u zvanje 11.11.

Konkurs za izbor u zvanje 11.11.

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 19, 2014

 

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

K O N K U R S

1.Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast Građansko pravo, 1 izvršilac;
2.Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor, za užu umjetničku oblast Umjetnost, za predmet Klavir, 1 izvršilac;
3.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Monetarna ekonomija, 1 izvršilac;
4.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu umjetničku oblast Umjetnost, za predmet Dirigovanje, 1 izvršilac;
5.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Građansko pravo, 1 izvršilac;
6.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Radno pravo, 1 izvršilac;
7.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjena, 1 izvršilac;
8.Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu naučnu oblast Telekomunikacije, 1 izvršilac;
9.Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu naučnu oblast Računarski i hardver sistemi, 1 izvršilac;

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- biografija,
- bibliografija,
- diploma o stečenom zvanju,
- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),
-
Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.
Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:
S L O B O M I R                    D O B O J
055 231 196                          053 209 621

info@spu.ba

 

Kategorija:

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti