KONKURS ZA UPIS U AKADEMSKU 2017/18 GODINU NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI CIKLUS STUDIJA

aa

KONKURS ZA UPIS U AKADEMSKU 2017/18 GODINU NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI CIKLUS STUDIJA

Autor: Slobomir P Univerzitet

October 6, 2017

KONKURS

ZA UPIS U AKADEMSKU 2017/18 GODINU NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGI CIKLUS STUDIJA NA SLJEDEĆE STUDIJSKE PROGRAME

 

Studijski program:

-          EKONOMIJA I MENADŽMENT – 60 ECTS

-          PORESKO – FINANSIJSKA ANALIZA – 60 ECTS

Zvanje – Master ekonomije – 300 ECTS

 

Studijski program:

-          ANGLISTIKA – 60 ECTS

Zvanje – Master engleskog jezika i književnosti – 300 ECTS

 

Studijski program:

-          PRAVNE STUDIJE – 60 ECTS

Zvanje – Master prava 300 ECTS

 

Studijski program:

-          INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – 60 ECTS

Zvanje – Master informatike – 300 ECTS

 

Studijski program:

-          MUZIKA – 60 ECTS

Zvanje – Master muzičke teorije / pedagogije / Master klavira / gitare / violine / solo pjevanja/ harmonike – 300 ECTS

 

Studijski program:

-          GRAFIČKI DIZAJN – 60 ECTS

Zvanje – Master grafičkog dizajna – 300 ECTS

 

 

USLOVI UPISA

Upis na drugi ciklus Master studija: završene osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine ili studije 1. ciklusa sa ostvarenih 240 ECTS. Školarina na drugom ciklusu studija 3200 KM u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu rada i jedna rata za odbranu), osim na Akademiji umjetnosti – studijski program Muzika, gdje školarina iznosi 5476 KM. Na Master drugom ciklusu studija prijave se podnose do 27.10.2017. godine u studentskoj službi Slobomir P Univerziteta u Slobomiru i Doboju od 8h do 16h.

 

 

Kategorija: ,