Konkurs za upis na studije I ciklusa Slobomir P Univerziteta 2017/2018. u prvom upisnom roku