Konkurs za izbor u zvanje

Konkurs za izbor u zvanje

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 13, 2014

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 K O N K U R S

1.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija,

1 izvršilac;

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-         biografija,

-         bibliografija,

-         diploma o stečenom zvanju,

-         uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

-         uvjerenje o državljanstvu,

-         rodni list,

-         dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

 

S L O B O M I R                                                                           D O B O J

055 231 196                                                                                053 209 621

www.spu.ba

info@spu.ba

 

Kategorija: