Konkurs za izbor u zvanje – 2.12.2014.

Konkurs za izbor u zvanje – 2.12.2014.

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 1, 2014

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

K O N K U R S

1.Za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor, za užu naučno/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva) za nastavne predmete: Solfeđo i Metodika nastave solfeđa, 1 izvršilac;

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- biografija,
- bibliografija,
- diploma o stečenom zvanju,
- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),
-
Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.
Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:
S L O B O M I R                                 D O B O J
055 231 196                                    053 209 621

Kategorija:

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti